Pakistan je celosvetovo uznávaná za otvorenú podporu a vyzbrojovanie teroristov, uvádza India v práve na odpoveď na adresu pakovho premiéra Valnému zhromaždeniu OSN.